ศูนย์รวมอะไหล่แอร์
เกี่ยวกับเรา
     บริษัท วาย.ทูเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนการค้า โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. ซัพพอร์ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ดับบลิว. เอนจิเนียริ่ง บริษัท ตากสินหม้อแปลงไฟฟ้า แอนด์ แอร่ จำกัดและ บริษัท ฟูลสเกล เทคโนโลยี จำกัด เป็นองค์กรร่วมการค้า เรามีทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญ ทีมงานให้บริการ ที่มีความพร้อมในการให้คำปรึกษา ให้บริการรวดเร็ว ผลงานที่มีคุณภาพ


    เราเป็นบริษัทที่มีความชำนาญ ในงานรับเหมาในการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ ห้องเย็น ห้องคลิ่นรูม ตั้งแต่เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สำหรับบ้านพักอาศัย จนถึงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้ง ซ่อมมอเตอร์ ปั๊มนํ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงตํ่า บำรุงรักษา กรองนํ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงตํ่า แรงสูงและอุปกรณ์ช่วยให้ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ


    ด้วยประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ห้องเย็น ห้องคลิ่นรูม มอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มนํ้า และระบบไฟฟ้าที่เป็นระบบมีมาตรฐาน เราสามารถทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมบำรุง ส่งผลให้ท่านประหยัดเงินที่ต้องลงทุน สายการผลิตไม่มีปัญหา เรามีแผนงานระยะเวลาในการทำงานและการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานอีกทั้งเรายังจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงตํ่าและแรง สูง อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เรานำเข้าอุปกรณ์เองจากต่างประเทศ


    ด้วยนโยบาย ผลงานมีคุณภาพ รวดเร็วในการให้บริการ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าเป็นจำนวนมาก เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสดูแลคุณเช่นกัน
บริษัท วาย.ทูเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Y2S.ENGINEERING CO.,LTD. 
Y2S @ Social Network
เมนูหลัก
         
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รางวัลคุณภาพของเรา
บริษัท วาย.ทูเอส.เอ็นจิเนียริ่ง / Y.2S. Engineering Company Limited
ที่อยู่ : 295/48 หมู่ที่ 9 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 081-334-5553, 081-918-3599 สายด่วน : 086-321-8184  โทรสาร : 02-591-9035